Friday, December 14, 2012

Barasoain Church

Bukod sa pagiging isang maksaysayang lugar sa lalawigan ng Bulacan, ang Simbahan ng Barasoain sa Lungsod ng Malolos ay paborito ring laruan ng mga mga batang nakatira sa pamayanan sa paligid nito.

Ang maksaysayan simbahan ay itinayo mahigit 100-taon na ang nakakaraan at nasilbi sing tahanan ng Unang Kongreso ng Pilipinas na pinasinayaan ni dating Heneral Emilio Aguinaldo mahigit 114 na taon na ang nakakaraan.


No comments:

Post a Comment